Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Patron

Patron

Biografia patrona Zespołu Szkół Stanisława Prosińskiego profesora zwyczajnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk Prof. Prosiński urodził się 16 listopada 1912 roku w Suwałkach. Studia chemiczne odbył na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego uzyskując w 1936 roku dyplom magistra chemii.

 

Przed wojną pracował w przemyśle cukrowniczym oraz na Wydziale Chemicznym Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bydgoszczy. Kampanię wrześniową przebył jako oficer rezerwy 15 pułku artylerii lekkiej, biorąc w końcowej fazie udział w obronie Warszawy. Do stycznia 1945 roku przebywał w obozie jenieckim.

 

W lutym 1945 roku podjął pracę w gimnazjum i liceum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu. W 1949 roku uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim dyplom doktora nauk matematyczno-przyrodniczych w zakresie chemii. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1954, a profesora zwyczajnego w 1963r. Członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk został w roku 1971. Od chwili ukończenia studiów całą jego działalność cechowała pasja nauczyciela. Rozpoczętą przed wojną działalność dydaktyczną kontynuował równie¿ w obozie dla jeńców, gdzie był współorganizatorem kursów chemicznych dla współtowarzyszy obozu.

 

Po powrocie z obozu, mimo ciekawych propozycji pracy w przemyśle, podjął działalność dydaktyczną początkowo w Liceum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, którego był absolwentem, a od 1947 r. w uczelni jako adiunkt Katedry Chemii Ogólnej przy Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Obok oddania się całym sercem dydaktyce i wychowaniu młodzieży, cechowała go pasja twórcza i talent organizatora nauki. Cechy te spowodowały, że stał się prekursorem podjętych w Polsce badań w zakresie chemii drewna i chemicznej technologii drewna, dla którego to kierunku pozyskał licznych młodych adeptów, którzy dziś stanowią jego szkołę. Szereg Jego uczniów pełni odpowiedzialne funkcje dyrektorów i kierowników zakładów naukowych jak te¿ jednostek produkcyjnych.

 

W swym dorobku naukowym posiada ponad 150 pozycji, w skład których wchodzą rozprawy i prace naukowe jak też dokumentacje naukowo-techniczne oraz patenty. Jest również autorem skryptów i podręczników z zakresu chemii drewna i chemicznej technologii drewna. Szeroki zakres zainteresowań naukowych profesora Prosińskiego poparty znajomością problemów przemysłowych, umiejętnością wyciągania praktycznych wniosków z badań naukowych oraz talenty organizacyjne sprawiły, że był członkiem i uczestnikiem licznych komisji naukowych. Pełnił między innymi funkcje: przewodniczącego Komitetu Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk, członka Prezydium Wydziału V PAN, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, przewodniczącego i członka Rady Naukowo-Technicznej przy Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Szczególne zasługi posiada profesor Prosiński na odcinku szkolenia kadry naukowej.

 

Wśród wypromowanych przez Niego 23 doktorantów znajduje się wielu z zakresu celulozy i papieru. Pod opieką profesora 11 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego. Opracował bardzo wiele recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz opiniował liczne wnioski o nadanie tytułu profesora.

 

Za działalność naukową dydaktyczną wychowawczą organizacyjną i szkolenie młodej kadry profesor Prosiński został odznaczony Medalem Dziesięciolecia PRL, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej Otrzymał też szereg nagród Ministra Szkolnictwa Wyższego jak również Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

 

Swój pracowity żywot zakończył profesor doktor Stanisław Prosiński w dniu 14 grudnia 1975 roku, pozostawiając po sobie bogatą spuściznę w postaci sprężyście działającego Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz licznego zastępu pracowników naukowo-dydaktycznych i absolwentów pracujących na różnych stanowiskach zawodowych na terenie całego kraju.

Data dodania: 2018-03-14 13:05:11
Data edycji: 2018-03-14 21:38:12
Ilość wyświetleń: 541

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button